Website met CMS Barenbrug
De kernactiviteiten van Barenbrug (een wereldwijde organisatie) zijn plantenveredeling, graszaadproductie en wereldwijde verkoop en marketing van grassen en voedergewassen. De Barenbrug producten worden gebruikt in uiteenlopende markten en toepassingen, zoals golf, voetbal, openbaar groen of tuinen en voor groenvoederteelten in de veehouderij.